top of page

Charter
Ethisch in thuisverpleging
Gepubliceerd op 1 februari 2022

 

Thuisverpleging is een essentieel onderdeel van de zorgsector en biedt patiënten een waardevolle dienstverlening in het comfort van hun eigen thuisomgeving. In een dergelijke omvangrijke sector, waar samenwerking tussen de verschillende dienstverleners gangbaar is om een compleet zorgaanbod aan de patiënt te kunnen bieden, is transparantie noodzakelijk. 

De algemene praktijkvoering van de verpleegkundigen is vandaag vervat in de deontologische code voor de Belgische verpleegkundigen. Bepaalde excessen en praktijken in de thuisverpleging nopen ertoe om een stap verder te gaan en een aanvullend kader te creëren rond ethisch ondernemen in de thuisverpleging. Die extra richtlijnen verhogen de transparantie en zijn in het voordeel alle belanghebbenden:  

  1. De patiënt : om zijn of haar individuele keuze voor een zorgverlener te allen tijde voorop te stellen en te beschermen.   

  2. De thuisverpleegkundige: om zijn of haar keuze voor een job, tegen een correcte verloning, in alle objectiviteit te laten verlopen.  

  3. De financierende overheid: om het correct gebruik van gemeenschapsgelden te garanderen.  
     

Om de transparantie voor deze stakeholders te verhogen, gaat dit charter verder dan de algemene principes van goede zorg. De ondertekenaars van het charter maken duidelijke afspraken rond thema’s zoals de vrije keuze van patiënt en zorgverlener, de betaling voor zorgaanvragen, de afwerving van medewerkers en patiënten, etc.   

bottom of page