top of page

Kwalitatieve thuisverpleging is meer dan correcte verpleegtechnische zorgverlening

Het charter ethisch ondernemen in de thuisverpleging is meer dan nodig. De meerderheid binnen de thuisverpleging verleent kwalitatieve verpleegkundige zorg vanuit de juiste mentaliteit, maar toch is er schade toegebracht aan de ethische kant van ons beroep. De initiatiefnemers van het charter ethisch ondernemen in de thuisverpleging roepen de beleidsmakers op om concrete stappen te ondernemen. Benadeelde patiënten, zorgverleners of andere betrokken personen kunnen alle mogelijke inbreuken melden bij de bevoegde instanties.


Thuisverpleging staat in dienst van de mens en de gemeenschap. De bijdrage van de gemeenschap om deze zorgen te kunnen doen, moet correct en op de juiste plaats ingezet worden. Keuzevrijheid van de patiënt is hierin het hoogste goed. Om die keuze geïnformeerd te kunnen maken, is er transparantie nodig. Naar patiënten en familie, maar ook naar medewerkers, doorverwijzers, bevoegde organen en overheden.


Dat betekent dat diensten en praktijken thuisverpleging zich niet enkel moeten uitspreken over algemene principes van goede zorg, maar ook over andere thema’s als vrije keuze van patiënt en zorgverlener, betaling voor zorgaanvragen, correcte verhoudingen naar ziekenhuizen en andere zorgverleners, juridisering van zorg, correcte en transparante facturatie, en zoveel meer.


Deze thema’s werden begin dit jaar uitgewerkt in een charter ethisch ondernemen in de thuisverpleging. De ondertekenaars zijn zowel diensten voor zelfstandig thuisverpleegkundigen, zelfstandige praktijken thuisverpleging, diensten thuisverpleging met loontrekkenden als beroepsorganisaties voor thuisverpleegkundigen. Ze zijn samen goed voor meer dan 10.000 thuisverpleegkundigen in Vlaanderen. Andere diensten of praktijken zijn welkom om zich mee te engageren en kunnen het charter raadplegen via www.charterthuisverpleging.be.


Maar een engagement alleen is niet voldoende. Duidelijkheid rond ethisch ondernemen in de zorg is van het grootste belang. We vragen de beleidsmakers om de regels die gelden ook controleerbaar, afdwingbaar en sanctioneerbaar te maken. We roepen op om dit concreet uit te werken in een taskforce rond ethisch ondernemen in de thuisverpleging, waarvoor wij ons vanuit het charter graag kandidaat stellen.


Comments


bottom of page