top of page
Stock5_edited.jpg

Charter 
Thuisverpleging

Waarom een charter thuisverpleging?
 

Thuisverpleging staat in dienst van de mens en de gemeenschap. Thuisverpleging moet er dus ook voor zorgen dat de gemeenschapsgelden correct en op de juiste plaats ingezet worden. Hiervoor bestaan verschillende modellen, waarbij de keuzevrijheid van de patiënt voor een groot deel bepalend is voor welk model er wordt gekozen. Om die keuze goed geïnformeerd te kunnen maken, is er transparantie nodig.

Deze transparantie is ook nodig naar de zorgverstrekkers. Hun keuze om in een bepaald systeem te werken moet eveneens in alle objectiviteit kunnen gebeuren. Dat betekent dat diensten en praktijk thuisverpleging zich niet enkel moeten uitspreken over algemene principes van goede zorg, maar ook over de iets moeilijkere thema's:

 

Vrije keuze van patiënt en zorgverlener

Betaling voor zorgaanvragen

Correcte verhoudingen naar ziekenhuizen en andere zorgverleners

Afwerven van medewerkers en patiënten

Juridisering van zorg

Correcte en transparante facturatie

...

Duidelijkheid rond ethisch handelen is hierbij van het grootste belang. Door het toekennen van dit label 'ethisch in thuisverpleging' spreken de organisaties zich hieromtrent uit.

ethisch in thuisverpleging

Het label
 

De inhoud van dit charter is vanzelfsprekend voor de ondertekenende organisaties. Net daarom mogen we niet blind zijn voor wat er in de praktijk gebeurt. Door het label tonen we dat we de ogen openen binnen onze eigen werkingen en steeds aftoetsen met de inhoud van het charter thuisverpleging. Een engagement om op een transparante en ethische manier aan thuisverpleging te doen.

bottom of page